เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
นิทาน : นายทหารผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-02_นิทาน_นายทหารผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
นิทาน : กระต่ายผู้ปรารถนาเรียนรู้การเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-03_นิทาน_กระต่ายผู้ปรารถนาเรียนรู้การเกิด

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
นิทาน : ลูกชายเศรษฐีผู้เห็นทุกข์จากความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-04_นิทาน_ลูกชายเศรษฐีผู้เห็นทุกข์จากความพลัดพราก
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดีจากการเห็นโทษในความไม่แน่นอนของชีวิต

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_เทศน์_การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_ปกิณกะธรรม_รักษาโรคด้วยพุทธานุภาพ
Download
นิทาน : ชายขอทานผู้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_นิทาน_ชายขอทานผู้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : ล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-05_ปกิณกะธรรม_ล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การมีจิตจดจ่อในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-06_ปกิณกะธรรม_การมีจิตจดจ่อในการถวายทาน
Download
เทศน์ : การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-06_เทศน์_การทำความดีโดยไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในทาน ศีล เนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-06_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในทาน ศีล เนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : อนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-06_ปกิณกะธรรม_อนุสสติในคุณของพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
นิทาน : พี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-07_นิทาน_พี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์
Download
นิทาน : ชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-07_นิทาน_ชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด