เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฏฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฏฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย