เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_เทศน์_เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖