เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่ตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่ตั้งใจ
Download
เทศน์ : การทำชั่วโดยไม่เจตนาเกิดได้ เพราะแรงอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_เทศน์_การทำชั่วโดยไม่เจตนาเกิดได้ เพราะแรงอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : สติกับสัมปชัญญะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_สติกับสัมปชัญญะ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญวัดที่นิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_การทำบุญวัดที่นิวรณ์
Download
กรรมฐาน : การยกจิตจากทุกข์โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_กรรมฐาน_การยกจิตจากทุกข์โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การละวิจิกิจฉาโดยปฏิบัติตามผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_ปกิณกะธรรม_การละวิจิกิจฉาโดยปฏิบัติตามผู้รู้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : คุณของพระรัตนตรัยมีค่ากว่าทรัพย์ใดๆในโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_เทศน์_คุณของพระรัตนตรัยมีค่ากว่าทรัพย์ใดๆในโลก
Download
นิทาน : ไก่ฟ้าเป็นเหตุของอกุศลกรรมเข้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_นิทาน_ไก่ฟ้าเป็นเหตุของอกุศลกรรมเข้า
Download
กรรมฐาน : การพ้นทุกข์ด้วยการเดินตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_กรรมฐาน_การพ้นทุกข์ด้วยการเดินตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การสนทนาธรรมควรสนทนากับผู้สนใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_ปกิณกะธรรม_การสนทนาธรรมควรสนทนากับผู้สนใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_ปกิณกะธรรม_ขันธ์ ๕
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การทำจิตให้ถึงความพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_เทศน์_การทำจิตให้ถึงความพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิต้องอาศัยการเห็นเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_ปกิณกะธรรม_การละมานะทิฏฐิต้องอาศัยการเห็นเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การหลุดพ้นได้ต้องมองโลกนี้มีแต่ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_ปกิณกะธรรม_การหลุดพ้นได้ต้องมองโลกนี้มีแต่ทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : คติที่แน่นอนวัดกันที่นิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_ปกิณกะธรรม_คติที่แน่นอนวัดกันที่นิวรณ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การหาวิหารธรรม คือที่พักของใจเมื่อโดนกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_เทศน์_การหาวิหารธรรม คือที่พักของใจเมื่อโดนกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : การละความทะยานอยาก(ตัณหา)ด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_ปกิณกะธรรม_การละความทะยานอยาก(ตัณหา)ด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : ความจริงของกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_ปกิณกะธรรม_ความจริงของกฎธรรมดา
Download
นิทาน : พระฤาษีทรงพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_นิทาน_พระฤาษีทรงพรหมวิหารสี่
Download
กรรมฐาน : การฝึกทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_กรรมฐาน_การฝึกทิพจักขุญาณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
Download
ปกิณกะธรรม : พ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์มิใช่คู่ปรับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-19_ปกิณกะธรรม_พ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์มิใช่คู่ปรับ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_เทศน์_การตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
Download
ปกิณกะธรรม : ความรำคาญเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_ปกิณกะธรรม_ความรำคาญเป็นอารมณ์
Download
นิทาน : พญาราชสีห์น้อยพระโพธิสัตว์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_นิทาน_พญาราชสีห์น้อยพระโพธิสัตว์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การยึดที่พึ่งคือพระรัตนตรัยให้มั่นคงในใจเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-25_เทศน์_การยึดที่พึ่งคือพระรัตนตรัยให้มั่นคงในใจเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่ปรารถนาที่จะเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-25_ปกิณกะธรรม_การไม่ปรารถนาที่จะเกิด
Download
นิทาน : ยายชื้นผู้มีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-25_นิทาน_ยายชื้นผู้มีเมตตา
Download
กรรมฐาน : ความคิดเห็นแน่วแน่ว่าการไม่มีร่างกายเป็นของดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-25_กรรมฐาน_ความคิดเห็นแน่วแน่ว่าการไม่มีร่างกายเป็นของดี
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ต้องมั่นใจในความดีของตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-25_ปกิณกะธรรม_กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ต้องมั่นใจในความดีของตน
Download
ปกิณกะธรรม : การส่อเสียดในกรรมบถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-25_ปกิณกะธรรม_การส่อเสียดในกรรมบถ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-25_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖