เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๖๑

๑ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของคนบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของคนบวช
Download
เทศน์ : บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_เทศน์_บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
Download
ปกิณกะธรรม : มารยาทและความเหมาะสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_มารยาทและความเหมาะสม
Download
นิทาน : ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_นิทาน_ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

๕ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : อย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-05_ปกิณกะธรรม_อย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย

๖ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณบูรพกษัตราธิราชเจ้าในวันจักรี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_ระลึกคุณบูรพกษัตราธิราชเจ้าในวันจักรี
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระแม่ธรณีด้วยความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_หล่อพระแม่ธรณีด้วยความกตัญญู
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี
Download
เทศน์ : กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_เทศน์_กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ

๗ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น
Download
เทศน์ : จิตตามหาจิตตัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_เทศน์_จิตตามหาจิตตัง
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ส่วนสุดสองอย่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_ส่วนสุดสองอย่าง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

๘ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม
Download
ปกิณกะธรรม : หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
Download
นิทาน : ชายชราผู้ปรารถนาสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_นิทาน_ชายชราผู้ปรารถนาสุคติเป็นที่ไป
Download
นิทาน : การบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_นิทาน_การบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-11_ปกิณกะธรรม_การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว