เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
Download
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_เทศน์_ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_กรรมฐาน_อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_เทศน์_ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_เทศน์_การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า