เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๕๗

๕ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : อมตะวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-05_เทศน์_อมตะวาจา
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกคุณในวันจักรี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-05_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณในวันจักรี
Download
นิทาน : ควายหนังเหนียวผู้มีบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-05_นิทาน_ควายหนังเหนียวผู้มีบุพกรรม
Download
กรรมฐาน : ความสุขเกิดจากการละความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-05_กรรมฐาน_ความสุขเกิดจากการละความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญกสิณจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-05_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญกสิณจิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗

๖ เมษายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกคุณของบูรพมหากษัตริย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-06_ปกิณกะธรรม_การระลึกคุณของบูรพมหากษัตริย์
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาเทิดทูนบูรพมหากษัตริย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-06_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาเทิดทูนบูรพมหากษัตริย์
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เห็นจริงไม่ใช่เรื่องจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-06_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เห็นจริงไม่ใช่เรื่องจริง
Download
ปกิณกะธรรม : พระมหากรุณาธิคุณของบรรพบุรุษ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-06_ปกิณกะธรรม_พระมหากรุณาธิคุณของบรรพบุรุษ

๗ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การคลายทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-07_เทศน์_การคลายทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การนึกถึงพระด้วยใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-07_ปกิณกะธรรม_การนึกถึงพระด้วยใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ความตายของทุกคนเป็นไปตามบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-07_ปกิณกะธรรม_ความตายของทุกคนเป็นไปตามบุพกรรม
Download
กรรมฐาน : ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-07_กรรมฐาน_ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การขอขมาพ่อแม่สำคัญต่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-07_ปกิณกะธรรม_การขอขมาพ่อแม่สำคัญต่อมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การเพ่งโทษตัวเองเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_เทศน์_การเพ่งโทษตัวเองเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : การก่อเจดีย์ทรายและการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_ปกิณกะธรรม_การก่อเจดีย์ทรายและการปฏิบัติ
Download
นิทาน : เด็กผู้มีความเมตตามิอยากให้ใครเดือดร้อนเพราะตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_นิทาน_เด็กผู้มีความเมตตามิอยากให้ใครเดือดร้อนเพราะตน
Download
กรรมฐาน : ไม่มีอะไรอยู่จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_กรรมฐาน_ไม่มีอะไรอยู่จริง
Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระพุทธเจ้า
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเป็นโรคร้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_ตอบปัญหาธรรม_การเป็นโรคร้าย
Download
ปกิณกะธรรม : การมีมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_ปกิณกะธรรม_การมีมานะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗

๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิตในวันสงกรานต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอธิษฐานจิตในวันสงกรานต์
Download
เทศน์ : ทานมัย สีลมัยและภาวนามัยเพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_เทศน์_ทานมัย สีลมัยและภาวนามัยเพื่อหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตในการสะเดาะเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตในการสะเดาะเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อคนปฏิบัติแล้วยังไปพระนิพพานไม่ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_เมื่อคนปฏิบัติแล้วยังไปพระนิพพานไม่ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การมีวิหารธรรมครองใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_การมีวิหารธรรมครองใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การอยู่ด้วยการไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_การอยู่ด้วยการไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลดูที่จิตสงบเมื่อมีสิ่งกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_ปกิณกะธรรม_มรรคผลดูที่จิตสงบเมื่อมีสิ่งกระทบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

๑๔ เมษายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การเห็นคุณของทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_เทศน์_การเห็นคุณของทาน ศีล ภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีเพื่อตัวเราเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อตัวเราเอง
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตบวงสรวงผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตบวงสรวงผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : พระพุทธศาสนาเป็นของสำคัญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-04-14_ปกิณกะธรรม_พระพุทธศาสนาเป็นของสำคัญ