เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_เทศน์_กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นรักษาใจในวิหารธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_ปกิณกะธรรม_หมั่นรักษาใจในวิหารธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_ปกิณกะธรรม_การไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_กรรมฐาน_ใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงสวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงสวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
เทศน์ : ธรรมเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_เทศน์_ธรรมเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ถวายโลงศพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ถวายโลงศพ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_ตอบปัญหาธรรม_การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีควรตั้งใจให้สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_ปกิณกะธรรม_การทำความดีควรตั้งใจให้สุด
Download
นิทาน : จระเข้อยากทำบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_นิทาน_จระเข้อยากทำบุญ
Download
กรรมฐาน : อย่าหลงสมาธิ ถ้ายังไม่ตัดร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_กรรมฐาน_อย่าหลงสมาธิ ถ้ายังไม่ตัดร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นคนละเอียด และมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_ปกิณกะธรรม_การเป็นคนละเอียด และมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_ปกิณกะธรรม_ร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_เทศน์_พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_ปกิณกะธรรม_การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_ตอบปัญหาธรรม_การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมจรรย์
Download
กรรมฐาน : การฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_กรรมฐาน_การฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_ปกิณกะธรรม_การเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-14_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บวงสรวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-14_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์บวงสรวง
Download
เทศน์ : การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-14_เทศน์_การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-14_ปกิณกะธรรม_กำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_เทศน์_สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_ปกิณกะธรรม_การเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_ปกิณกะธรรม_การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
Download
กรรมฐาน : การทิ้งภาระร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_กรรมฐาน_การทิ้งภาระร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_เทศน์_ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การสร้างพระ
Download
ปกิณกะธรรม : โลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_ปกิณกะธรรม_โลกธรรม
Download
กรรมฐาน : การฝึกจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_กรรมฐาน_การฝึกจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : โลกนี้มีแต่การงาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_ปกิณกะธรรม_โลกนี้มีแต่การงาน
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้ร่างกายทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_ปกิณกะธรรม_การใช้ร่างกายทำความดี