เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_เทศน์_กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
ตอบปัญหาธรรม : การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-07_ตอบปัญหาธรรม_การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การใช้ร่างกายทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_ปกิณกะธรรม_การใช้ร่างกายทำความดี