เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๕๗

๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำทานด้วยจิตมีเมตตากรุณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-22_เทศน์_การทำทานด้วยจิตมีเมตตากรุณา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานต้องทำให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-01-23_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานต้องทำให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน