หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกคุณบูรพกษัตราธิราชเจ้าในวันจักรี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_ระลึกคุณบูรพกษัตราธิราชเจ้าในวันจักรี
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระแม่ธรณีด้วยความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_หล่อพระแม่ธรณีด้วยความกตัญญู
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี
Download
ปกิณกะธรรม : อย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-05_ปกิณกะธรรม_อย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของคนบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของคนบวช
Download
เทศน์ : บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_เทศน์_บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
Download
ปกิณกะธรรม : มารยาทและความเหมาะสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_มารยาทและความเหมาะสม
Download
นิทาน : ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_นิทาน_ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้กำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-31_ปกิณกะธรรม_การใช้กำลังใจในการทำความดี