หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_ปกิณกะธรรม_ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : คุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_เทศน์_คุณของศีล
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_ปกิณกะธรรม_เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา
Download
เทศน์ : การมีที่พึ่งหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_เทศน์_การมีที่พึ่งหาได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_กรรมฐาน_การใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกจิตให้มีสติสมบูรณ์ยอมรับความจริงตามกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-18_ปกิณกะธรรม_ฝึกจิตให้มีสติสมบูรณ์ยอมรับความจริงตามกฎธรรมดา
Download
เทศน์ : บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-17_เทศน์_บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-17_ปกิณกะธรรม_อดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา