หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
ปกิณกะธรรม : โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-31_ปกิณกะธรรม_โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
Download
เทศน์ : รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-31_เทศน์_รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-31_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-31_ปกิณกะธรรม_ระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูป ณ วัดเชิงท่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-30_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูป ณ วัดเชิงท่า
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-30_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
Download
เทศน์ : เอกายนมัคโค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_เทศน์_เอกายนมัคโค
Download
ปกิณกะธรรม : สร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_ปกิณกะธรรม_สร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา
Download
ปกิณกะธรรม : ละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_ปกิณกะธรรม_ละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา