หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_ปกิณกะธรรม_เมื่อไรเห็นความสุขอันใดตั้งใจทำความดีตามคำพระสอนก็จะมีเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกจิตให้มีสติสมบูรณ์ยอมรับความจริงตามกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-18_ปกิณกะธรรม_ฝึกจิตให้มีสติสมบูรณ์ยอมรับความจริงตามกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : อัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-17_ปกิณกะธรรม_อัตภาพนี้สุขน้อยทุกข์มาก
Download
เทศน์ : บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-17_เทศน์_บุพกรรมส่งผลต่อร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-17_ปกิณกะธรรม_อดทนด้วยความเมตตาและยอมรับกฎธรรมดา
Download
เทศน์ : จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-16_เทศน์_จิตไม่เศร้าหมองมีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : บารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-16_ปกิณกะธรรม_บารมีเต็มต้องประกอบด้วยกำลังใจทั้ง ๑๐ ประการ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_คุณของการรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-11_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ของการยินดีในการบวชพระในพระพุทธศาสนา