หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_ปกิณกะธรรม_การเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี
Download
เทศน์ : เอกายนมัคโค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_เทศน์_เอกายนมัคโค
Download
ปกิณกะธรรม : สร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_ปกิณกะธรรม_สร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา
Download
ปกิณกะธรรม : ละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-25_ปกิณกะธรรม_ละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : พรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-24_ปกิณกะธรรม_พรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล
Download
เทศน์ : การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-24_เทศน์_การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-24_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์
Download
นิทาน : ชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-24_นิทาน_ชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-24_ปกิณกะธรรม_การเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕
Download
ปกิณกะธรรม : การทำด้วยความเมตตาบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-23_ปกิณกะธรรม_การทำด้วยความเมตตาบารมี