หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_ปกิณกะธรรม_ร่างกายต้องการอาหาร และกิเลสตัณหาจะหลุดพ้นได้ด้วยพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_เทศน์_การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_ปกิณกะธรรม_อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
Download
เทศน์ : คุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_เทศน์_คุณของศีล
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
Download
เทศน์ : การมีที่พึ่งหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_เทศน์_การมีที่พึ่งหาได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-21_กรรมฐาน_การใคร่ครวญนิวรณ์ ๕ ประการเป็นหลักเข้าสู่ความสงบเบื้องต้น