หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-04_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_ปกิณกะธรรม_ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
Download
เทศน์ : การไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_เทศน์_การไม่ประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
Download
นิทาน : เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_นิทาน_เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
Download
กรรมฐาน : การรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_กรรมฐาน_การรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์
Download
นิทาน : นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_นิทาน_นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ตอบปัญหาธรรม_การเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง