หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
Download
ปกิณกะธรรม : สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
Download
เทศน์ : บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_เทศน์_บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-26_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
Download
เทศน์ : คุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_เทศน์_คุณของศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_ปกิณกะธรรม_ผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ
Download
นิทาน : เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_นิทาน_เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑