หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : ละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-02_ปกิณกะธรรม_ละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบวชพระและถวายยานพาหนะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-30_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบวชพระและถวายยานพาหนะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-29_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-29_เทศน์_คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : เจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-29_ปกิณกะธรรม_เจตนาในการให้ทานก็ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-29_ปกิณกะธรรม_ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์กฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์กฐินทาน
Download
กรรมฐาน : กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_กรรมฐาน_กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานแบบโบราณ