หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม
Download
ปกิณกะธรรม : หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น
Download
เทศน์ : จิตตามหาจิตตัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_เทศน์_จิตตามหาจิตตัง
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ส่วนสุดสองอย่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_ส่วนสุดสองอย่าง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ