หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
Download
เทศน์ : ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดี ความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_เทศน์_ความอดทนก็ดี ความเพียรก็ดี ความดีจะมีผลกับพ่อแม่และคนที่ใกล้เราเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
นิทาน : จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_นิทาน_จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔
Download
ปกิณกะธรรม : คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
Download
พระเมตตาพร : พรปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_พระเมตตาพร_พรปีใหม่