Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
(กำลังเล่น)
2023-01-27_ปกิณกะธรรม_การฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘)