หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : ละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-25_ปกิณกะธรรม_ละความหวาดกลัวต่อทุกข์จากอกุศลกรรม
Download
นิทาน : ดินแดนอันเป็นมงคลต่อการเจริญสมณธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-24_นิทาน_ดินแดนอันเป็นมงคลต่อการเจริญสมณธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-20_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้
Download
เทศน์ : หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-20_เทศน์_หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-20_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ
Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-20_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-19_ปกิณกะธรรม_ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก
Download
เทศน์ : ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-19_เทศน์_ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-19_ปกิณกะธรรม_ทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้
Download
ปกิณกะธรรม : ทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-01-18_ปกิณกะธรรม_ทบทวนข้อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน