ฟังธรรม๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-19_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-03-19_เทศน์_ความพลัดพรากจากพระพุทธเจ้าก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป
Download
2017-03-19_กรรมฐาน_ความดีที่ทำมาหลังมรณานุสสติจะช่วยได้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ขอความเมตตาในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
Download
2017-03-18_เทศน์_กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์
Download
2017-03-18_กรรมฐาน_ข้อปฏิบัติในการฝึกอภิญญาสมาบัติ
Download
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_กำลังใจของผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_พึงใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์เพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
Download
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_นิสัยอันพึงระวังในเขตปฏิบัติ
Download
2017-03-18_คุยก่อนกรรมฐาน_เร่งสร้างกำลังใจเมื่อมีโอกาสปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติอภิญญาสมาบัติต้องทรงอริยสัจและอาศัยคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : พึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-18_ปกิณกะธรรม_พึงถือมรรคผลเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติ

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
2017-03-17_คุยก่อนกรรมฐาน_กำลังใจไม่ขอกลับมาเกิด
Download
2017-03-17_ปกิณกะธรรม_ผลของกำลังใจทรงตัวเป็นสมาธิของจริง

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
2017-03-12_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
2017-03-12_กรรมฐาน_มองเห็นทุกข์และเหตุเพื่อมรรคผล
Download
2017-03-12_ปกิณกะธรรม_กำลังใจไม่ละแต่ความอยากจะละ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
Download
2017-03-11_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย
Download
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_อย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติ พึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล
Download
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ว่างจากกิเลส
Download
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก
Download
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
2017-03-10_กรรมฐาน_แบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา
Download
2017-03-10_ปกิณกะธรรม_การเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย