หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-05_ปกิณกะธรรม_ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
Download
ปกิณกะธรรม : ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_ปกิณกะธรรม_ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
Download
เทศน์ : การไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_เทศน์_การไม่ประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
Download
นิทาน : เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_นิทาน_เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง