หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : สวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_สวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา
Download
เทศน์ : พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_เทศน์_พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม