หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_ปกิณกะธรรม_ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล
Download
เทศน์ : การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_เทศน์_การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : มีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_ปกิณกะธรรม_มีความตั้งใจที่จะพ้นทุกข์เป็นที่ไป
Download
กรรมฐาน : หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-19_กรรมฐาน_หลักวิชามโนมยิทธิต้องเห็นคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๑
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจรักษาความดีเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
นิทาน : ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_นิทาน_ผู้ไม่พบพระรัตนตรัยย่อมไม่พ้นวัฏสงสาร
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_ผู้รับพระเมตตาจากพระพึงทำกำลังใจในการละ
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระด้วยใจสงบ ๒
Download
ปกิณกะธรรม : ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุญจึงให้ผล