หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : มโนกรรมเป็นเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_ปกิณกะธรรม_มโนกรรมเป็นเหตุ
Download
เทศน์ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_เทศน์_ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-23_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
Download
เทศน์ : ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_เทศน์_ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายยังดีอย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_ร่างกายยังดีอย่าประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : พึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-17_ปกิณกะธรรม_พึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
Download
เทศน์ : เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-17_เทศน์_เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์