หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีเพื่อการละความยินดีและความพอใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-16_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อการละความยินดีและความพอใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-12_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
Download
เทศน์ : ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_เทศน์_ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
Download
ปกิณกะธรรม : การแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
Download
เทศน์ : การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_เทศน์_การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-09_ปกิณกะธรรม_กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก