หมวดธรรม: สาวก

Download
เทศน์ : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_เทศน์_พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
เทศน์ : ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_เทศน์_ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
Download
เทศน์ : การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_เทศน์_การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-19_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาครูและอาราธนายันต์เกราะเพชร
Download
ปกิณกะธรรม : พระคาถามหาลาภ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-19_ปกิณกะธรรม_พระคาถามหาลาภ
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-19_ปกิณกะธรรม_การเจริญพระคาถาเงินล้านให้เกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : เร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัย จะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-19_ปกิณกะธรรม_เร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัย จะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล