หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
Download
ปกิณกะธรรม : สังฆทานมีผลมาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_สังฆทานมีผลมาก
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
นิทาน : จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_นิทาน_จิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องมีพรหมวิหาร๔
Download
ปกิณกะธรรม : คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_คำอธิษฐานจะมีผลโดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ก่อน
Download
ปกิณกะธรรม : ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_ปกิณกะธรรม_ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า