หมวดธรรม: สาวก

Download
เทศน์ : เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-12_เทศน์_เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-12_ปกิณกะธรรม_การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-11_ปกิณกะธรรม_การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
Download
เทศน์ : จิตตามหาจิตตัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_เทศน์_จิตตามหาจิตตัง
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ส่วนสุดสองอย่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-07_ปกิณกะธรรม_ส่วนสุดสองอย่าง
Download
เทศน์ : กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_เทศน์_กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : อย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-05_ปกิณกะธรรม_อย่ายึดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และคนทุศีลหาความสุขมิได้เลย
Download
ปกิณกะธรรม : เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น