ฟังธรรม๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
Download
2017-07-01_เทศน์_ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
Download
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
Download
2017-07-01_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
2017-06-30_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติควรทรงอารมณ์นักบวช

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
2017-06-25_เทศน์_การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
Download
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้
Download
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของคนบวช
Download
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
Download
2017-06-24_กรรมฐาน_ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
Download
2017-06-24_กรรมฐาน_คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
Download
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
Download
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
2017-06-18_เทศน์_การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
Download
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
Download
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐