ฟังธรรม๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
Download
2017-06-24_กรรมฐาน_ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
Download
2017-06-24_กรรมฐาน_คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
Download
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
Download
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
2017-06-18_เทศน์_การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
Download
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
Download
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
Download
2017-06-17_เทศน์_ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
Download
ปกิณกะธรรม : ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
Download
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
Download
2017-06-17_กรรมฐาน_เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
Download
ปกิณกะธรรม : ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
2017-06-16_ปกิณกะธรรม_อานุภาพยันต์เกราะเพชร
Download
2017-06-16_ปกิณกะธรรม_ต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_เทศน์_ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐