ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : เทศน์ วันมาฆบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-24_เสียงธรรม_เทศน์ วันมาฆบูชา
Play
เสียงธรรม : มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
Download
เสียงธรรม : มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-18_เสียงธรรม_มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
Play
เสียงธรรม : เมตตา
Download
เสียงธรรม : เมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-17_เสียงธรรม_เมตตา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ผลของทาน
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-17_เสียงธรรม_เทศน์ ผลของทาน
Play
เสียงธรรม : ความเสียใจของพระอริยเจ้า
Download
เสียงธรรม : ความเสียใจของพระอริยเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-10_เสียงธรรม_ความเสียใจของพระอริยเจ้า
Play
เสียงธรรม : เทศน์ วันตรุษจีน
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันตรุษจีน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-10_เสียงธรรม_เทศน์ วันตรุษจีน
Play
เสียงธรรม : จิตเข้าใจอะไรได้บ้าง
Download
เสียงธรรม : จิตเข้าใจอะไรได้บ้าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-09_เสียงธรรม_จิตเข้าใจอะไรได้บ้าง
Play
เสียงธรรม : สอนให้เรามีจิตสาธารณะ
Download
เสียงธรรม : สอนให้เรามีจิตสาธารณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-05_เสียงธรรม_สอนให้เรามีจิตสาธารณะ
Play
เสียงธรรม : แนะนำก่อนกรรมฐาน
Download
เสียงธรรม : แนะนำก่อนกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-04_เสียงธรรม_แนะนำก่อนกรรมฐาน
Play
เสียงธรรม : อย่ากังวลเรื่องกายมากนัก
Download
เสียงธรรม : อย่ากังวลเรื่องกายมากนัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-04_เสียงธรรม_อย่ากังวลเรื่องกายมากนัก