ข้อคิดจากพระ


Play
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
Play
ปกิณกะธรรม : ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-21_ปกิณกะธรรม_ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
Play
ปกิณกะธรรม : การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
Download
ปกิณกะธรรม : การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
Play
นิทาน : การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
Download
นิทาน : การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_นิทาน_การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
Play
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
Download
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
Play
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Download
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Play
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Play
ปกิณกะธรรม : คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
Play
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง