ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
Play
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
Play
กรรมฐาน : มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
กรรมฐาน : มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_กรรมฐาน_มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
Play
กรรมฐาน : รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_กรรมฐาน_รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
Play
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
Play
ปกิณกะธรรม : ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-21_ปกิณกะธรรม_ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี
Play
ปกิณกะธรรม : การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
Download
ปกิณกะธรรม : การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช