ข้อคิดจากพระ


Play
เทศน์ : ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภ โกรธ หลง
Download
เทศน์ : ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-17_เทศน์_ความสุขจากความสงบของจิตที่ปราศจากโลภ โกรธ หลง
Play
ปกิณกะธรรม : กำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : กำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-17_ปกิณกะธรรม_กำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ
Play
ปกิณกะธรรม : การสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_การสงเคราะห์พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
Play
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระด้วยความรู้คุณพระรัตนตรัยในวันครู
Play
นิทาน : บุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล
Download
นิทาน : บุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_นิทาน_บุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล
Play
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญให้จิตสงบอาราธนาพระต่อความสุข
Play
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
Play
เทศน์ : การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต
Download
เทศน์ : การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_เทศน์_การปฏิบัติสำคัญที่จิต ดีชั่วที่ทำย่อมอยู่กับจิต
Play
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงหล่อพระในวันครูด้วยจิตตั้งมั่น
Play
ปกิณกะธรรม : ละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา
Download
ปกิณกะธรรม : ละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-16_ปกิณกะธรรม_ละความชั่วและไม่ตามนึกถึงความชั่วที่เคยทำมา