ข้อคิดจากพระ


Play
กรรมฐาน : ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
Download
กรรมฐาน : ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_กรรมฐาน_ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
Play
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
Play
ปกิณกะธรรม : ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม
Download
ปกิณกะธรรม : พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม
Play
ปกิณกะธรรม : คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-23_ปกิณกะธรรม_คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
Play
ปกิณกะธรรม : คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
Play
กรรมฐาน : กายคตานุสสติ
Download
กรรมฐาน : กายคตานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_กรรมฐาน_กายคตานุสสติ
Play
ปกิณกะธรรม : อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
Play
เทศน์ : การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_เทศน์_การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
Play
ปกิณกะธรรม : การให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทาน