ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : คุยกันหลังสวดมนต์ข้ามปี
Download
เสียงธรรม : คุยกันหลังสวดมนต์ข้ามปี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-01_เสียงธรรม_คุยกันหลังสวดมนต์ข้ามปี
Play
เสียงธรรม : สวดมนต์ปีใหม่
Download
เสียงธรรม : สวดมนต์ปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-01_เสียงธรรม_สวดมนต์ปีใหม่
Play
เสียงธรรม : คุยกันตอนปีใหม่ (กรรมฐาน)
Download
เสียงธรรม : คุยกันตอนปีใหม่ (กรรมฐาน)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-31_เสียงธรรม_คุยกันตอนปีใหม่ (กรรมฐาน)
Play
เสียงธรรม : ฝึกใจใครว่าง่าย คุยก่อนหล่อพระ
Download
เสียงธรรม : ฝึกใจใครว่าง่าย คุยก่อนหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-31_เสียงธรรม_ฝึกใจใครว่าง่าย คุยก่อนหล่อพระ
Play
เสียงธรรม : ฝึกใจให้มีอานุภาพ
Download
เสียงธรรม : ฝึกใจให้มีอานุภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-30_เสียงธรรม_ฝึกใจให้มีอานุภาพ
Play
เสียงธรรม : คุยกันเพลิน ๆ
Download
เสียงธรรม : คุยกันเพลิน ๆ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-30_เสียงธรรม_คุยกันเพลิน ๆ
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ความจริงของกายนี้ที่เราต้องรู้
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความจริงของกายนี้ที่เราต้องรู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-29_เสียงธรรม_เทศน์ ความจริงของกายนี้ที่เราต้องรู้
Play
เสียงธรรม : มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
Download
เสียงธรรม : มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-29_เสียงธรรม_มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
Play
เสียงธรรม : หลวงพ่อชี้จุดด้อยของเรา
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อชี้จุดด้อยของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-28_เสียงธรรม_หลวงพ่อชี้จุดด้อยของเรา
Play
เสียงธรรม : กรรมฐานความสงบเป็นตัวช่วยให้เห็นความจริง
Download
เสียงธรรม : กรรมฐานความสงบเป็นตัวช่วยให้เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-12-24_เสียงธรรม_กรรมฐานความสงบเป็นตัวช่วยให้เห็นความจริง