ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
Play
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
Play
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
Play
ปกิณกะธรรม : ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
Play
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Play
ปกิณกะธรรม : การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
Play
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
Play
เทศน์ : ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
Download
เทศน์ : ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_เทศน์_ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
Play
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน