ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา
Download
เสียงธรรม : ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-18_เสียงธรรม_ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ทำไว้จึงได้ตามนั้น
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ทำไว้จึงได้ตามนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_เสียงธรรม_เทศน์ ทำไว้จึงได้ตามนั้น
Play
เสียงธรรม : อามิสบูชา
Download
เสียงธรรม : อามิสบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-12_เสียงธรรม_อามิสบูชา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล
Download
เสียงธรรม : เทศน์ รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-11_เสียงธรรม_เทศน์ รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล
Play
เสียงธรรม : ข้อดีของการรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : ข้อดีของการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-11_เสียงธรรม_ข้อดีของการรักษาศีล
Play
เสียงธรรม : รู้ในทาน ศีล ภาวนา
Download
เสียงธรรม : รู้ในทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_รู้ในทาน ศีล ภาวนา
Play
เสียงธรรม : อย่าไว้ใจในชีวิต
Download
เสียงธรรม : อย่าไว้ใจในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_อย่าไว้ใจในชีวิต
Play
เสียงธรรม : คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน
Download
เสียงธรรม : คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_เสียงธรรม_คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน
Play
เสียงธรรม : สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
Download
เสียงธรรม : สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_เสียงธรรม_สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
Play
เสียงธรรม : ที่พักของใจ
Download
เสียงธรรม : ที่พักของใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-27_เสียงธรรม_ที่พักของใจ