ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-19_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
Play
ปกิณกะธรรม : ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
Play
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระรัตนตรัยและตำหนิผู้อื่นเป็นมโนกรรมที่ขวางมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Play
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-22_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวาดกลัวต่อความไม่แน่นอน
Play
กรรมฐาน : กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
Download
กรรมฐาน : กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_กรรมฐาน_กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
Play
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
Play
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
Play
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-26_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ