ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : กราบพระให้ถึงพระ
Download
เสียงธรรม : กราบพระให้ถึงพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-30_เสียงธรรม_กราบพระให้ถึงพระ
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-26_เสียงธรรม_เทศน์ ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่
Play
เสียงธรรม : ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี
Download
เสียงธรรม : ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-26_เสียงธรรม_ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี
Play
เสียงธรรม : ฝึกสติบ่อยๆ ก็รู้เห็นของละเอียดได้
Download
เสียงธรรม : ฝึกสติบ่อยๆ ก็รู้เห็นของละเอียดได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-25_เสียงธรรม_ฝึกสติบ่อยๆ ก็รู้เห็นของละเอียดได้
Play
เสียงธรรม : ทานที่ให้ เราพิจารณาแล้ว
Download
เสียงธรรม : ทานที่ให้ เราพิจารณาแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-25_เสียงธรรม_ทานที่ให้ เราพิจารณาแล้ว
Play
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_เสียงธรรม_เทศน์ วันวิสาขบูชา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_เสียงธรรม_เทศน์ วันวิสาขบูชา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ความเมตตา
Play
เสียงธรรม : จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง
Download
เสียงธรรม : จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-18_เสียงธรรม_จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง