ข้อคิดจากพระ


Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_กรรมฐาน_ใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน
Play
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
Play
ปกิณกะธรรม : รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
Play
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
Play
กรรมฐาน : เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
Play
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
Play
นิทาน : พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
Download
นิทาน : พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_นิทาน_พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
Play
กรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
Download
กรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
Play
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาพระธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบูชาพระธรรม
Play
เทศน์ : สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_เทศน์_สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย