ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
Play
นิทาน : ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
Download
นิทาน : ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_นิทาน_ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
Play
กรรมฐาน : การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_กรรมฐาน_การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Play
เทศน์ : หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
เทศน์ : หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_เทศน์_หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
Play
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
Play
กรรมฐาน : มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
กรรมฐาน : มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_กรรมฐาน_มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
Play
กรรมฐาน : รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_กรรมฐาน_รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์