ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-09_เสียงธรรม_เทศน์ ความเมตตา
Play
เสียงธรรม : พระท่านเป็นที่พึ่ง
Download
เสียงธรรม : พระท่านเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_เสียงธรรม_พระท่านเป็นที่พึ่ง
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_เสียงธรรม_เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Play
เสียงธรรม : สุขที่ไม่ใช่ความสุข
Download
เสียงธรรม : สุขที่ไม่ใช่ความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-02_เสียงธรรม_สุขที่ไม่ใช่ความสุข
Play
เสียงธรรม : เทศน์ เมื่อไรเราจะไม่หวั่นไหว
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เมื่อไรเราจะไม่หวั่นไหว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-02_เสียงธรรม_เทศน์ เมื่อไรเราจะไม่หวั่นไหว
Play
เสียงธรรม : สุข ทุกข์เป็นของไม่แน่นอน
Download
เสียงธรรม : สุข ทุกข์เป็นของไม่แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-26_เสียงธรรม_สุข ทุกข์เป็นของไม่แน่นอน
Play
เสียงธรรม : ยากที่จะยินดีทำบุญร่วมกัน
Download
เสียงธรรม : ยากที่จะยินดีทำบุญร่วมกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-26_เสียงธรรม_ยากที่จะยินดีทำบุญร่วมกัน
Play
เสียงธรรม : แนะนำก่อนกรรมฐาน
Download
เสียงธรรม : แนะนำก่อนกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-25_เสียงธรรม_แนะนำก่อนกรรมฐาน
Play
เสียงธรรม : “อาศัยคาถาเงินล้าน”
Download
เสียงธรรม : “อาศัยคาถาเงินล้าน”
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-25_เสียงธรรม_“อาศัยคาถาเงินล้าน”
Play
เสียงธรรม : สมบัติติดตัวเราไป
Download
เสียงธรรม : สมบัติติดตัวเราไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-24_เสียงธรรม_สมบัติติดตัวเราไป