ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
Play
ปกิณกะธรรม : วางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : วางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-18_ปกิณกะธรรม_วางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Play
ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-18_ปกิณกะธรรม_ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
Play
ปกิณกะธรรม : อุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบท ณ วัดสังเวชฯ
Download
ปกิณกะธรรม : อุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบท ณ วัดสังเวชฯ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-14_ปกิณกะธรรม_อุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบท ณ วัดสังเวชฯ
Play
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล
Play
กรรมฐาน : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
Download
กรรมฐาน : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
Play
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
Play
นิทาน : ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
Download
นิทาน : ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_นิทาน_ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
Play
กรรมฐาน : การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_กรรมฐาน_การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Play
เทศน์ : หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
เทศน์ : หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_เทศน์_หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง