ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
Play
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Download
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Play
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Play
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Download
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_เทศน์_ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Play
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Download
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_กรรมฐาน_การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Play
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นรังของโรค
Play
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Download
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_เทศน์_ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Play
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Play
กรรมฐาน : คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
Download
กรรมฐาน : คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_กรรมฐาน_คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข