ข้อคิดจากพระ


Play
นิทาน : การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
Download
นิทาน : การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_นิทาน_การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
Play
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
Download
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
Play
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Download
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Play
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Play
ปกิณกะธรรม : คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
Play
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
Play
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Download
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Play
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Play
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Download
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_เทศน์_ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง