ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : มิตรแท้
Download
เสียงธรรม : มิตรแท้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-03_เสียงธรรม_มิตรแท้
Play
เสียงธรรม : ภาวนาคาถาเงินล้าน
Download
เสียงธรรม : ภาวนาคาถาเงินล้าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-02_เสียงธรรม_ภาวนาคาถาเงินล้าน
Play
เสียงธรรม : “วุ่นวายก็เป็นธรรมดา”
Download
เสียงธรรม : “วุ่นวายก็เป็นธรรมดา”
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-28_เสียงธรรม_“วุ่นวายก็เป็นธรรมดา”
Play
เสียงธรรม : เทศน์ วันครู
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-27_เสียงธรรม_เทศน์ วันครู
Play
เสียงธรรม : ฝึกจิตต้องอาศัยผู้รู้
Download
เสียงธรรม : ฝึกจิตต้องอาศัยผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-27_เสียงธรรม_ฝึกจิตต้องอาศัยผู้รู้
Play
เสียงธรรม : ขอบเขตการรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : ขอบเขตการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-26_เสียงธรรม_ขอบเขตการรักษาศีล
Play
เสียงธรรม : ทบทวนความรู้
Download
เสียงธรรม : ทบทวนความรู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-21_เสียงธรรม_ทบทวนความรู้
Play
เสียงธรรม : เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน
Download
เสียงธรรม : เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-20_เสียงธรรม_เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน
Play
เสียงธรรม : “ขอเธอจงมั่นใจ”
Download
เสียงธรรม : “ขอเธอจงมั่นใจ”
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-20_เสียงธรรม_“ขอเธอจงมั่นใจ”
Play
เสียงธรรม : ฝึกรู้จริตของเรา
Download
เสียงธรรม : ฝึกรู้จริตของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-19_เสียงธรรม_ฝึกรู้จริตของเรา