ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
Play
กรรมฐาน : ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
Download
กรรมฐาน : ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_กรรมฐาน_ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
Play
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Play
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Play
ปกิณกะธรรม : หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
Play
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
Play
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
Play
ปกิณกะธรรม : ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
Play
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Play
ปกิณกะธรรม : การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง