ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Play
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Download
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_กรรมฐาน_การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Play
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นรังของโรค
Play
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Download
เทศน์ : ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_เทศน์_ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
Play
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
Play
กรรมฐาน : คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
Download
กรรมฐาน : คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-09_กรรมฐาน_คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
Play
ปกิณกะธรรม : ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
Play
กรรมฐาน : ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
Download
กรรมฐาน : ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_กรรมฐาน_ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
Play
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Play
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-08_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ