ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : ทบทวนความรู้
Download
เสียงธรรม : ทบทวนความรู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-21_เสียงธรรม_ทบทวนความรู้
Play
เสียงธรรม : เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน
Download
เสียงธรรม : เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-20_เสียงธรรม_เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน
Play
เสียงธรรม : “ขอเธอจงมั่นใจ”
Download
เสียงธรรม : “ขอเธอจงมั่นใจ”
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-20_เสียงธรรม_“ขอเธอจงมั่นใจ”
Play
เสียงธรรม : ฝึกรู้จริตของเรา
Download
เสียงธรรม : ฝึกรู้จริตของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-19_เสียงธรรม_ฝึกรู้จริตของเรา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ เตือนสติ
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เตือนสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-14_เสียงธรรม_เทศน์ เตือนสติ
Play
เสียงธรรม : ใครจะช่วยเราได้ ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
เสียงธรรม : ใครจะช่วยเราได้ ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-13_เสียงธรรม_ใครจะช่วยเราได้ ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Play
เสียงธรรม : กรรมฐาน ๔๐
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน ๔๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-13_เสียงธรรม_กรรมฐาน ๔๐
Play
เสียงธรรม : ผลจากการทำกรรมฐาน ดับทุกข์ได้ – งานซ่อมพระที่วัดดาวดึงษ์
Download
เสียงธรรม : ผลจากการทำกรรมฐาน ดับทุกข์ได้ – งานซ่อมพระที่วัดดาวดึงษ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-07_เสียงธรรม_ผลจากการทำกรรมฐาน ดับทุกข์ได้ – งานซ่อมพระที่วัดดาวดึงษ์
Play
เสียงธรรม : เทศน์ เมตตาอย่างไรตามแบบพระพุทธเจ้า
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เมตตาอย่างไรตามแบบพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-07_เสียงธรรม_เทศน์ เมตตาอย่างไรตามแบบพระพุทธเจ้า
Play
เสียงธรรม : ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ครบถ้วนแล้ว
Download
เสียงธรรม : ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ครบถ้วนแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-06_เสียงธรรม_ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ครบถ้วนแล้ว