ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
Play
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
Play
เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
Download
เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_เทศน์_ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
Play
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
Download
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_เทศน์_การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
Play
ปกิณกะธรรม : คนมี ๔ ประเภท
Download
ปกิณกะธรรม : คนมี ๔ ประเภท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-25_ปกิณกะธรรม_คนมี ๔ ประเภท
Play
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช
Play
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
Play
ปกิณกะธรรม : คุณบิดามารดาหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : คุณบิดามารดาหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-24_ปกิณกะธรรม_คุณบิดามารดาหาประมาณมิได้