ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
Play
ปกิณกะธรรม : ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
Play
ปกิณกะธรรม : รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
Play
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
Play
ปกิณกะธรรม : ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : การรักษายันต์เกราะเพชร
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษายันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_การรักษายันต์เกราะเพชร
Play
กรรมฐาน : ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_กรรมฐาน_ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ