ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-26_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
Play
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
Play
นิทาน : เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล
Download
นิทาน : เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_นิทาน_เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_ปกิณกะธรรม_ผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ
Download
เทศน์ : คุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_เทศน์_คุณของศีล
Play
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-21_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย
Play
ปกิณกะธรรม : ตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-21_ปกิณกะธรรม_ตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน
Play
ปกิณกะธรรม : สมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-21_ปกิณกะธรรม_สมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง
Play
ปกิณกะธรรม : ตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-21_ปกิณกะธรรม_ตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา