ข้อคิดจากพระ


Play
กรรมฐาน : เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
Play
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
Play
นิทาน : พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
Download
นิทาน : พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_นิทาน_พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
Play
กรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
Download
กรรมฐาน : การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_กรรมฐาน_การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
Play
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาพระธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบูชาพระธรรม
Play
เทศน์ : สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_เทศน์_สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
Play
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
Play
ปกิณกะธรรม : ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-01_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว