ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : เทศน์ บุญเป็นที่พึ่ง
Download
เสียงธรรม : เทศน์ บุญเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-15_เสียงธรรม_เทศน์ บุญเป็นที่พึ่ง
Play
เสียงธรรม : ขอบเขตการรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : ขอบเขตการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-15_เสียงธรรม_ขอบเขตการรักษาศีล
Play
เสียงธรรม : เทศน์ ให้อย่างไรใจเป็นสุข
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ให้อย่างไรใจเป็นสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-14_เสียงธรรม_เทศน์ ให้อย่างไรใจเป็นสุข
Play
เสียงธรรม : มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
Download
เสียงธรรม : มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-14_เสียงธรรม_มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์
Play
เสียงธรรม : สนทนาก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี
Download
เสียงธรรม : สนทนาก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-13_เสียงธรรม_สนทนาก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี
Play
เสียงธรรม : เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
Download
เสียงธรรม : เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
Play
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
Download
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
Play
เสียงธรรม : กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_เสียงธรรม_กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
Play
เสียงธรรม : บุญกุศลช่วยเราได้
Download
เสียงธรรม : บุญกุศลช่วยเราได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-07_เสียงธรรม_บุญกุศลช่วยเราได้
Play
เสียงธรรม : เทศน์ วันมาฆบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-06_เสียงธรรม_เทศน์ วันมาฆบูชา