ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_รักษาร่างกายไม่ให้เบียดเบียนใจ
Play
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติและอานาปานุสสติ
Play
ปกิณกะธรรม : ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : การรักษายันต์เกราะเพชร
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษายันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_ปกิณกะธรรม_การรักษายันต์เกราะเพชร
Play
กรรมฐาน : ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-26_กรรมฐาน_ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
Play
กรรมฐาน : แยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา
Download
กรรมฐาน : แยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_กรรมฐาน_แยกกายเพื่อสอนจิตละอวิชชา
Play
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
Play
กรรมฐาน : เจริญพุทธานุสสติ
Download
กรรมฐาน : เจริญพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_กรรมฐาน_เจริญพุทธานุสสติ
Play
กรรมฐาน : ละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : ละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_กรรมฐาน_ละนิวรณ์ก่อนเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ