ฟังธรรม๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : “อาศัยคาถาเงินล้าน”
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-25_เสียงธรรม_“อาศัยคาถาเงินล้าน”
Download
เสียงธรรม : แนะนำก่อนกรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-25_เสียงธรรม_แนะนำก่อนกรรมฐาน

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันมาฆบูชา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-24_เสียงธรรม_เทศน์ วันมาฆบูชา
Download
เสียงธรรม : สมบัติติดตัวเราไป
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-24_เสียงธรรม_สมบัติติดตัวเราไป

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-18_เสียงธรรม_มีพุทธานุสสติมีชัยไปกว่าครึ่ง
Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-18_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-18_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ผลของทาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-17_เสียงธรรม_เทศน์ ผลของทาน
Download
เสียงธรรม : เมตตา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-17_เสียงธรรม_เมตตา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ จะทำสิ่งใดก็อย่าขาดเมตตานะ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-11_เสียงธรรม_เทศน์ จะทำสิ่งใดก็อย่าขาดเมตตานะ
Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-11_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-11_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันตรุษจีน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-10_เสียงธรรม_เทศน์ วันตรุษจีน
Download
เสียงธรรม : ความเสียใจของพระอริยเจ้า
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-10_เสียงธรรม_ความเสียใจของพระอริยเจ้า