ฟังธรรม๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : เพียรตั้งใจปฏิบัติความดีตอบแทนน้ำพระทัยเมตตาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-02_ปกิณกะธรรม_เพียรตั้งใจปฏิบัติความดีตอบแทนน้ำพระทัยเมตตาของพระพุทธเจ้า

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-29_ปกิณกะธรรม_ทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
เทศน์ : พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอ ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-29_เทศน์_พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอ ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-28_ปกิณกะธรรม_เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
Download
ปกิณกะธรรม : การละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-28_ปกิณกะธรรม_การละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-27_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายเป็นรังของโรค พึงไม่ประมาทเพียรทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-27_ปกิณกะธรรม_ร่างกายเป็นรังของโรค พึงไม่ประมาทเพียรทำความดี

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตสงบจากความเศร้าหมองจึงพบที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-26_ปกิณกะธรรม_ทำจิตสงบจากความเศร้าหมองจึงพบที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_ปกิณกะธรรม_วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : บุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_ปกิณกะธรรม_บุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒