ฟังธรรม๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ภาวนาคาถาเงินล้าน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-02_เสียงธรรม_ภาวนาคาถาเงินล้าน

๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : “วุ่นวายก็เป็นธรรมดา”
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-28_เสียงธรรม_“วุ่นวายก็เป็นธรรมดา”
Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-28_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-28_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

๒๗ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ฝึกจิตต้องอาศัยผู้รู้
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-27_เสียงธรรม_ฝึกจิตต้องอาศัยผู้รู้
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันครู
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-27_เสียงธรรม_เทศน์ วันครู

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ขอบเขตการรักษาศีล
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-26_เสียงธรรม_ขอบเขตการรักษาศีล

๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ทบทวนความรู้
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-21_เสียงธรรม_ทบทวนความรู้
Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-21_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-21_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

๒๐ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : “ขอเธอจงมั่นใจ”
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-20_เสียงธรรม_“ขอเธอจงมั่นใจ”
Download
เสียงธรรม : เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-20_เสียงธรรม_เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน