ฟังธรรม๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : จิตเข้าใจอะไรได้บ้าง
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-09_เสียงธรรม_จิตเข้าใจอะไรได้บ้าง

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สอนให้เรามีจิตสาธารณะ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-05_เสียงธรรม_สอนให้เรามีจิตสาธารณะ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : อย่ากังวลเรื่องกายมากนัก
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-04_เสียงธรรม_อย่ากังวลเรื่องกายมากนัก
Download
เสียงธรรม : แนะนำก่อนกรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-04_เสียงธรรม_แนะนำก่อนกรรมฐาน
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-04_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : มิตรแท้
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-03_เสียงธรรม_มิตรแท้
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-03_เสียงธรรม_กรรมฐาน

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ภาวนาคาถาเงินล้าน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-02-02_เสียงธรรม_ภาวนาคาถาเงินล้าน

๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : “วุ่นวายก็เป็นธรรมดา”
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-28_เสียงธรรม_“วุ่นวายก็เป็นธรรมดา”
Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-28_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-28_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗