ฟังธรรม๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : คุยเรื่องธงเขียว ธงแดง, ลักษณะคนมีปัญญาบารมี
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-01_เสียงธรรม_คุยเรื่องธงเขียว ธงแดง, ลักษณะคนมีปัญญาบารมี
Download
เสียงธรรม : คุยเรื่องหล่อพระ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-01_เสียงธรรม_คุยเรื่องหล่อพระ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : กราบพระให้ถึงพระ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-30_เสียงธรรม_กราบพระให้ถึงพระ
Download
เสียงธรรม : คุยก่อนกรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-30_เสียงธรรม_คุยก่อนกรรมฐาน
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-30_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-26_เสียงธรรม_ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-26_เสียงธรรม_เทศน์ ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-26_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ทานที่ให้ เราพิจารณาแล้ว
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-25_เสียงธรรม_ทานที่ให้ เราพิจารณาแล้ว
Download
เสียงธรรม : ฝึกสติบ่อยๆ ก็รู้เห็นของละเอียดได้
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-25_เสียงธรรม_ฝึกสติบ่อยๆ ก็รู้เห็นของละเอียดได้

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_เสียงธรรม_เทศน์ วันวิสาขบูชา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันวิสาขบูชา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_เสียงธรรม_เทศน์ วันวิสาขบูชา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-22_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ความเมตตา
Download
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_เสียงธรรม_เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-19_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗