ฟังธรรม๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา
Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : แผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_แผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น
Download
นิทาน : การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_นิทาน_การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_อาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-03_ปกิณกะธรรม_ผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_เทศน์_การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : เพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_เพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_บูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-30_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล

๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-28_ปกิณกะธรรม_หมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส
Download
เทศน์ : การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-28_เทศน์_การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : คุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-28_ปกิณกะธรรม_คุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : บุญอันสะสมมาดีเป็นกำลังให้เข้าถึงมรรคผลยังความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-28_ปกิณกะธรรม_บุญอันสะสมมาดีเป็นกำลังให้เข้าถึงมรรคผลยังความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-28_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : การลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-27_ปกิณกะธรรม_การลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ
Download
เทศน์ : เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-27_เทศน์_เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-27_ปกิณกะธรรม_หมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลก มีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-27_ปกิณกะธรรม_การเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลก มีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง
Download
ปกิณกะธรรม : อภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-04-27_ปกิณกะธรรม_อภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ