ฟังธรรม๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม
Download
เสียงธรรม : เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-12_เสียงธรรม_เทศน์ หลงกับรู้คู่กันไป

๘ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_เสียงธรรม_กรรมฐาน เรื่องศีลและสังโยชน์
Download
เสียงธรรม : สนทนา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_เสียงธรรม_สนทนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-08_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗

๗ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : บุญกุศลช่วยเราได้
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-07_เสียงธรรม_บุญกุศลช่วยเราได้
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-07_เสียงธรรม_กรรมฐาน

๖ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สนทนากิจที่ต้องทำ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-06_เสียงธรรม_สนทนากิจที่ต้องทำ
Download
เสียงธรรม : เทศน์ วันมาฆบูชา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-06_เสียงธรรม_เทศน์ วันมาฆบูชา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-31_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-31_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-31_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ปฏิปทา ที่หลวงพ่อสอนให้เรามี
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-30_เสียงธรรม_ปฏิปทา ที่หลวงพ่อสอนให้เรามี
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-30_เสียงธรรม_กรรมฐาน