ฟังธรรม๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ บุญกุศลที่สั่งสม
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_เสียงธรรม_เทศน์ บุญกุศลที่สั่งสม
Download
เสียงธรรม : หล่อพระวันมาฆบูชา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_เสียงธรรม_หล่อพระวันมาฆบูชา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สนทนาธรรม
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-17_เสียงธรรม_สนทนาธรรม
Download
เสียงธรรม : สนทนา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-17_เสียงธรรม_สนทนา
Download
พรของหลวงพ่อ : พรของหลวงพ่อ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-17_พรของหลวงพ่อ_พรของหลวงพ่อ

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-16_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : สนทนาก่อนกรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-16_เสียงธรรม_สนทนาก่อนกรรมฐาน

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-10_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : สนทนา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-10_เสียงธรรม_สนทนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-10_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

๙ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ความเมตตา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-09_เสียงธรรม_เทศน์ ความเมตตา
Download
เสียงธรรม : สนทนา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-09_เสียงธรรม_สนทนา

๓ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_เสียงธรรม_เทศน์ ธรรมชาติของความไม่เที่ยง
Download
เสียงธรรม : พระท่านเป็นที่พึ่ง
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_เสียงธรรม_พระท่านเป็นที่พึ่ง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-03_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗