ฟังธรรม๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ฝึกรู้จริตของเรา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-19_เสียงธรรม_ฝึกรู้จริตของเรา

๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-14_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เตือนสติ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-14_เสียงธรรม_เทศน์ เตือนสติ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-14_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน ๔๐
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-13_เสียงธรรม_กรรมฐาน ๔๐
Download
เสียงธรรม : ใครจะช่วยเราได้ ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-13_เสียงธรรม_ใครจะช่วยเราได้ ถ้าไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-12_เสียงธรรม_กรรมฐาน

๗ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ เมตตาอย่างไรตามแบบพระพุทธเจ้า
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-07_เสียงธรรม_เทศน์ เมตตาอย่างไรตามแบบพระพุทธเจ้า
Download
เสียงธรรม : ผลจากการทำกรรมฐาน ดับทุกข์ได้ – งานซ่อมพระที่วัดดาวดึงษ์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-07_เสียงธรรม_ผลจากการทำกรรมฐาน ดับทุกข์ได้ – งานซ่อมพระที่วัดดาวดึงษ์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-07_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗

๖ มกราคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ เธออย่าประมาท
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-06_เสียงธรรม_เทศน์ เธออย่าประมาท
Download
เสียงธรรม : ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ครบถ้วนแล้ว
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-01-06_เสียงธรรม_ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ครบถ้วนแล้ว