ฟังธรรม๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : สร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-30_ปกิณกะธรรม_สร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : อนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-30_ปกิณกะธรรม_อนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
เทศน์ : เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_เทศน์_เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_ปกิณกะธรรม_ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานละความผูกพันในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานละความผูกพันในการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_เทศน์_จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
Download
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : พระปิดตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_พระปิดตา
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_บุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-26_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑