ฟังธรรม๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-23_ปกิณกะธรรม_ละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-23_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-23_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-23_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-23_ปกิณกะธรรม_มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระวันปิยมหาราช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-23_ปกิณกะธรรม_หล่อพระวันปิยมหาราช

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-22_ปกิณกะธรรม_อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทในชีวิต หมั่นทำความดีไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-22_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทในชีวิต หมั่นทำความดีไว้เสมอ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-21_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-21_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-21_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-21_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

Download
เทศน์ : พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-20_เทศน์_พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : ถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-20_ปกิณกะธรรม_ถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-20_ปกิณกะธรรม_ฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-20_ปกิณกะธรรม_ระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : กสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-20_ปกิณกะธรรม_กสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดราษฎร์บรรจง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-19_ปกิณกะธรรม_ทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดราษฎร์บรรจง
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงถวายพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-19_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงถวายพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้า
Download
ปกิณกะธรรม : สร้างพระยืน ๓๐ ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติ ณ วัดตากฟ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-19_ปกิณกะธรรม_สร้างพระยืน ๓๐ ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติ ณ วัดตากฟ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-19_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

Download
เทศน์ : กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-15_เทศน์_กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-15_ปกิณกะธรรม_การทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-15_ปกิณกะธรรม_อย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-10-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑