ฟังธรรม๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ข้อดีของการรักษาศีล
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-11_เสียงธรรม_ข้อดีของการรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : เทศน์ รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-11_เสียงธรรม_เทศน์ รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : อย่าไว้ใจในชีวิต
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_อย่าไว้ใจในชีวิต
Download
เสียงธรรม : รู้ในทาน ศีล ภาวนา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_เสียงธรรม_รู้ในทาน ศีล ภาวนา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-05-04_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒๘ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_เสียงธรรม_สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ
Download
เสียงธรรม : คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_เสียงธรรม_คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-28_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗

๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : คุยกันเรื่องทาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-27_เสียงธรรม_คุยกันเรื่องทาน
Download
เสียงธรรม : ที่พักของใจ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-27_เสียงธรรม_ที่พักของใจ

๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ ผลบุญของทาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-21_เสียงธรรม_เทศน์ ผลบุญของทาน
Download
เสียงธรรม : อารมณ์พระนิพพาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-21_เสียงธรรม_อารมณ์พระนิพพาน
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-21_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗

๒๐ เมษายน ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-20_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : สนทนา การฝึกสติ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-04-20_เสียงธรรม_สนทนา การฝึกสติ