ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
Download
ปกิณกะธรรม : เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
Play
ปกิณกะธรรม : ต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง
Download
ปกิณกะธรรม : ต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-16_ปกิณกะธรรม_ต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง
Play
ปกิณกะธรรม : อานุภาพยันต์เกราะเพชร
Download
ปกิณกะธรรม : อานุภาพยันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-16_ปกิณกะธรรม_อานุภาพยันต์เกราะเพชร
Play
นิทาน : ใคร่ครวญความพลัดพราก
Download
นิทาน : ใคร่ครวญความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_นิทาน_ใคร่ครวญความพลัดพราก
Play
กรรมฐาน : อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
Download
กรรมฐาน : อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_กรรมฐาน_อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
Play
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
Download
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_เทศน์_ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Play
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Play
ปกิณกะธรรม : จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
Play
กรรมฐาน : ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
Download
กรรมฐาน : ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_กรรมฐาน_ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ