ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : สังขารเป็นของไม่เที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : สังขารเป็นของไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_สังขารเป็นของไม่เที่ยง
Play
ปกิณกะธรรม : จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
Play
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
Download
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
Play
ปกิณกะธรรม : การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
Play
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-01_ปกิณกะธรรม_ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม
Play
เทศน์ : พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
เทศน์ : พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_เทศน์_พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Play
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
Play
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา