ข้อคิดจากพระ


Play
เทศน์ : การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_เทศน์_การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
Play
ปกิณกะธรรม : การให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทาน
Play
ปกิณกะธรรม : ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
ปกิณกะธรรม : ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Play
ปกิณกะธรรม : หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
Play
กรรมฐาน : เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
กรรมฐาน : เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_กรรมฐาน_เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
Play
ปกิณกะธรรม : ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
Play
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
Play
กรรมฐาน : การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_กรรมฐาน_การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
Play
เทศน์ : ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
เทศน์ : ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-17_เทศน์_ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด