ข้อคิดจากพระ


Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_การรักษาพระศาสนา
Play
ปกิณกะธรรม : ละความพอใจและยินดีในอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ละความพอใจและยินดีในอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_ละความพอใจและยินดีในอารมณ์
Play
ปกิณกะธรรม : ละกามสัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : ละกามสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_ละกามสัญญา
Download
นิทาน : หญิงชราผู้มั่นคงในพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_นิทาน_หญิงชราผู้มั่นคงในพุทธานุสสติ
Play
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระธรรมและวัตถุมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระธรรมและวัตถุมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระธรรมและวัตถุมงคล
Play
เทศน์ : การดับทุกข์ที่เกิดจากตัณหา
Download
เทศน์ : การดับทุกข์ที่เกิดจากตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_เทศน์_การดับทุกข์ที่เกิดจากตัณหา
Play
ปกิณกะธรรม : การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
Play
ปกิณกะธรรม : ทุกคนดำเนินไปตามกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกคนดำเนินไปตามกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_ปกิณกะธรรม_ทุกคนดำเนินไปตามกรรม
Play
ปกิณกะธรรม : ทำสมาธิเพื่อเห็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำสมาธิเพื่อเห็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_ปกิณกะธรรม_ทำสมาธิเพื่อเห็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
Play
เทศน์ : ในโลกนี้ไม่มีคำของผู้ใดทำให้เป็นดังคำนั้น
Download
เทศน์ : ในโลกนี้ไม่มีคำของผู้ใดทำให้เป็นดังคำนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_เทศน์_ในโลกนี้ไม่มีคำของผู้ใดทำให้เป็นดังคำนั้น