ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาความพอใจและยินดี