ข้อคิดจากพระ


Play
เทศน์ : การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_เทศน์_การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์