ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : คุณแห่งสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : คุณแห่งสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_คุณแห่งสังฆทาน
Play
เทศน์ : ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ
Download
เทศน์ : ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-28_เทศน์_ทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ
Play
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนผู้มีพระคุณ
Play
คุยก่อนกรรมฐาน : การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_คุยก่อนกรรมฐาน_การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
Play
ตอบปัญหาธรรม : การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_ตอบปัญหาธรรม_การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
Play
เทศน์ : อุปาทานนำความทุกข์มาให้
Download
เทศน์ : อุปาทานนำความทุกข์มาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_เทศน์_อุปาทานนำความทุกข์มาให้
Play
เทศน์ : การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
Download
เทศน์ : การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_เทศน์_การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
Play
ปกิณกะธรรม : การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-01_ปกิณกะธรรม_การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา
Play
ปกิณกะธรรม : การมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_การมีสติสมบูรณ์ในการเข้าใจกฎธรรมดา
Play
เทศน์ : การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์
Download
เทศน์ : การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_เทศน์_การเห็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อดับทุกข์