ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : รักษาศีลอย่างไรจึงเข้าถึงพระโสดาบัน
Download
เสียงธรรม : รักษาศีลอย่างไรจึงเข้าถึงพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-15_เสียงธรรม_รักษาศีลอย่างไรจึงเข้าถึงพระโสดาบัน
Play
เสียงธรรม : เขามีเมตตามากกว่าเราจริงหรือ
Download
เสียงธรรม : เขามีเมตตามากกว่าเราจริงหรือ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-09_เสียงธรรม_เขามีเมตตามากกว่าเราจริงหรือ
Play
เสียงธรรม : ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้
Download
เสียงธรรม : ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-09_เสียงธรรม_ผู้ได้เจริญกรรมฐาน จะระงับทุกข์ทางกายและใจได้
Play
เสียงธรรม : ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
Download
เสียงธรรม : ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-08_เสียงธรรม_ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
Play
เสียงธรรม : ใจเราเป็นสุขเมื่อมีเมตตา
Download
เสียงธรรม : ใจเราเป็นสุขเมื่อมีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-07_เสียงธรรม_ใจเราเป็นสุขเมื่อมีเมตตา
Play
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
Play
เสียงธรรม : หลวงพ่อฝากไว้
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อฝากไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อฝากไว้
Play
เสียงธรรม : หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
Download
เสียงธรรม : หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
Play
เสียงธรรม : หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-03_เสียงธรรม_หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
Play
เสียงธรรม : ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
Download
เสียงธรรม : ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-02_เสียงธรรม_ปรับจิตเพื่อฝึกใจ