ข้อคิดจากพระ


Play
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
Play
เสียงธรรม : หลวงพ่อฝากไว้
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อฝากไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อฝากไว้
Play
เสียงธรรม : หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
Download
เสียงธรรม : หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
Play
เสียงธรรม : หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-03_เสียงธรรม_หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
Play
เสียงธรรม : ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
Download
เสียงธรรม : ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-02_เสียงธรรม_ปรับจิตเพื่อฝึกใจ
Play
เสียงธรรม : เทศน์ อนุสสติ ๑๐
Download
เสียงธรรม : เทศน์ อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-02_เสียงธรรม_เทศน์ อนุสสติ ๑๐
Play
เสียงธรรม : สมบัติของเราที่ไม่มีใครเอาไปได้
Download
เสียงธรรม : สมบัติของเราที่ไม่มีใครเอาไปได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-01_เสียงธรรม_สมบัติของเราที่ไม่มีใครเอาไปได้
Play
เสียงธรรม : ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม
Download
เสียงธรรม : ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-01_เสียงธรรม_ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม
Play
เสียงธรรม : งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
Download
เสียงธรรม : งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-30_เสียงธรรม_งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
Play
เสียงธรรม : เทศน์ เราทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีแล้ว
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เราทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-25_เสียงธรรม_เทศน์ เราทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีแล้ว