ข้อคิดจากพระ


Play
เทศน์ : เข้าพรรษา
Download
เทศน์ : เข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_เทศน์_เข้าพรรษา
Play
เสียงธรรม : การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี
Download
เสียงธรรม : การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_เสียงธรรม_การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี
Play
เสียงธรรม : ผู้ให้ต้องเรียนรู้ในการข่มใจ
Download
เสียงธรรม : ผู้ให้ต้องเรียนรู้ในการข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_เสียงธรรม_ผู้ให้ต้องเรียนรู้ในการข่มใจ
Play
เทศน์ : ตั้งใจทำดีช่วงเข้าพรรษา
Download
เทศน์ : ตั้งใจทำดีช่วงเข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_เทศน์_ตั้งใจทำดีช่วงเข้าพรรษา
Play
เสียงธรรม : สำรวจใจตน
Download
เสียงธรรม : สำรวจใจตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-04_เสียงธรรม_สำรวจใจตน
Play
ปกิณกะธรรม : การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
Play
เทศน์ : เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
Download
เทศน์ : เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-05-24_เทศน์_เทศน์วันวิสาขบูชา คติที่แน่นอนจากทาน ศีล ภาวนา
Play
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว