ฟังธรรม๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-30_เสียงธรรม_งานบูรณะโบสถ์วัดศรัทธาภิรมย์ หลวงพ่อคุยเรื่องเงินสงฆ์และการฝึกอานาปา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาทั่วไป
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-25_เสียงธรรม_สนทนาทั่วไป
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เราทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีแล้ว
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-25_เสียงธรรม_เทศน์ เราทุกคนเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีแล้ว
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-25_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : อารมณ์คิดก่อนทำกรรมฐาน
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-24_เสียงธรรม_อารมณ์คิดก่อนทำกรรมฐาน
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-24_เสียงธรรม_เทศน์ เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาการใช้อุบายรักษาศีล
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-23_เสียงธรรม_สนทนาการใช้อุบายรักษาศีล

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ทุกคนอยู่ภายใต้กฎของกรรม
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-18_เสียงธรรม_ทุกคนอยู่ภายใต้กฎของกรรม
Download
เสียงธรรม : ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-18_เสียงธรรม_ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-18_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาเรื่องการเลี้ยงสัตว์และอาชีพที่ไม่ควรทำ
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-17_เสียงธรรม_สนทนาเรื่องการเลี้ยงสัตว์และอาชีพที่ไม่ควรทำ
Download
เสียงธรรม : เทศน์ การขาดอธิษฐานจะมองเห็นความจริงได้ยาก
หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-17_เสียงธรรม_เทศน์ การขาดอธิษฐานจะมองเห็นความจริงได้ยาก