หมวดธรรม: ไม่มีหมวดหมู่

Download
เสียงธรรม : ธรรมของพระและฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_เสียงธรรม_ธรรมของพระและฆราวาส
Download
เสียงธรรม : สนทนาเรื่องมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_เสียงธรรม_สนทนาเรื่องมานะ
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-16_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
Download
เสียงธรรม : พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-15_เสียงธรรม_พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา
Download
เสียงธรรม : ท่องเที่ยวในไตรภูมิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-15_เสียงธรรม_ท่องเที่ยวในไตรภูมิ
Download
เสียงธรรม : เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-09_เสียงธรรม_เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ
Download
เสียงธรรม : ผลของบุญ เหตุของบาป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-09_เสียงธรรม_ผลของบุญ เหตุของบาป
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-09_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
Download
เสียงธรรม : เทศน์ หยุด เราจึงตามท่านทัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-08_เสียงธรรม_เทศน์ หยุด เราจึงตามท่านทัน
Download
เสียงธรรม : เรื่อง กรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-06-08_เสียงธรรม_เรื่อง กรรม