เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์ บุญกุศลที่สั่งสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_เสียงธรรม_เทศน์ บุญกุศลที่สั่งสม
Download
เสียงธรรม : หล่อพระวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_เสียงธรรม_หล่อพระวันมาฆบูชา
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-23_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : ปฏิปทา ที่หลวงพ่อสอนให้เรามี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-30_เสียงธรรม_ปฏิปทา ที่หลวงพ่อสอนให้เรามี
Download
เสียงธรรม : กรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-30_เสียงธรรม_กรรมฐาน

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

Download
เสียงธรรม : เทศน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-31_เสียงธรรม_เทศน์
Download
เสียงธรรม : เทศน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-31_เสียงธรรม_เทศน์
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2024-03-31_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗