ฟังธรรม๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
2017-06-02_ปกิณกะธรรม_การยอมรับสิ่งที่เกิด

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-28_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-05-28_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการบูชาครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-28_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-27_ปกิณกะธรรม_การถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล
Download
2017-05-27_เทศน์_ทำความดีด้วยความเมตตาและกตัญญูจึงจะถึงมรรคผล
Download
2017-05-27_กรรมฐาน_การทำจิตให้สงบด้วยการพิจารณาสังโยชน์ ๓
Download
ปกิณกะธรรม : ทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-27_ปกิณกะธรรม_ทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
Download
2017-05-27_กรรมฐาน_การทรงจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
2017-05-26_ปกิณกะธรรม_ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
2017-05-26_ปกิณกะธรรม_การหาที่พึ่งเฉพาะตน

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
2017-05-21_กรรมฐาน_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด
Download
2017-05-21_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต่อพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาผู้มีคุณ ณ วัดแหลมไม้ย้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-05-15_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต่อพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาผู้มีคุณ ณ วัดแหลมไม้ย้อย