ฟังธรรม๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2017-01-29_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
Download
2017-01-29_กรรมฐาน_อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
Download
2017-01-29_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของท่านหญิงวิภาวดีรังสิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-28_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันตรุษจีน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-28_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันตรุษจีน
Download
เทศน์ : การทำความดีตามคำสอนของพระเป็นมงคลแห่งชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-28_เทศน์_การทำความดีตามคำสอนของพระเป็นมงคลแห่งชีวิต
Download
2017-01-28_กรรมฐาน_การเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-27_ปกิณกะธรรม_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-22_ปกิณกะธรรม_ความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา
Download
2017-01-22_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์

๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_เทศน์_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_ปกิณกะธรรม_การทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-20_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติในโพชฌงค์